Zpět  na všechny sborové akce
                  na informace o sboru Gaudium Praha
                  na tradiční koncerty

AKCE SBORU   GAUDIUM PRAHA    PRO SOKOL

     -   27. říjen 2006 Zpěv sboru na nádvoří Tyršova domu při odhalení pomníku z Mauthausenu
     -   19. duben 2007 Vystoupení na oslavách výročí "SOKOLA Královské Vinohrady", Riegrovy sady
     -   31. květen 2008 V. Celostátní přehlídka sokolských pěveckých sborů, Jihlava
     -   11. říjen 2008 Koncert, VĚJÍŘ SOKOLSKÉ KULTURY, Michnův palác Tyršova domu
     -   17. listopad 2008 Koncert při otevření výstavy SOKOL LIDEM,   Michnův palác Tyršova domu
     -   18. listopad 2008 Hymna na oslavě Sokola k 90.výročí Čs.republiky Praha Vysočany, hala Sparty
     -   13. prosinec 2008    Volba KRÁLOVNY TYRŠOVA DOMU
     -   16.září 2010 Natáčení znělky pro VŠESOKOLSKÝ SLET 2012,  ČTV - Kavčí hory  
     -   9. říjen 2010   VI. Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů,  Boskovice 
     -   20. listopad 2010    Koncert pro sokolské vzdělavatele, Michnův palác Tyršova domu
     -   4. prosinec 2010    MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA , České centrum, Mnichov
     -   11. a 12. prosinec 2010    PRODANÁ NEVĚSTA, divadlo - sokolovna Pyšely
     -   18. prosinec 2010    Vánoční koncert ( J.J.Ryba: HEJ MISTŘE), Sokolovna Pyšely
     -   19. březen 2011    PRODANÁ NEVĚSTA, Saleziánské divadlo, Praha Kobylisy
     -   5. listopad 2011    Koncert pro sokolské vzdělavatele, Michnův palác Tyršova domu
     -   3. prosinec 2011    Vystoupení skupiny sboru na Mikulášském večírku Sokola Královské Vinohrady
     -   18. prosinec 2011    Vánoční koncert ( J.J.Ryba: HEJ MISTŘE), Sokolovna Pyšely
     -   10. březen 2012    Zahájení oslav 150 let od založení Sokola,   Karolinum
     -   1. červenec 2012    Slavnostní mše ke 150. výročí založení Sokola,   Katedrála sv.Víta
     -   8. říjen 2012 Vzpomínkový akt k 70.výročí tragedií 2.sv.války,   Tyršův dům
     -   20. říjen  2012   VII. Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů,  Boskovice 
     -   7. prosinec  2013   Koncert pro seniory Sokolských žup  Tyršův dům, Michnův palác 
     -   1. březen  2014   PRODANÁ NEVĚSTA,  Praha Kobylisy, Saleziánské divadlo 
     -   8. říjen  2014   Vystoupení k Památnému dnu sokolstva, Tyršův dům, Michnův palác
     -   24. březen  2016   Předání čestného ocenění Vl.Součkovi za činnost ve vzdělavatelském odboru.  Praha 
     -   11. duben 2016 Převzetí Stříbrné medaile Sokolské župy J.P.  Praha
     -   15. září  2016   Natáčení doprovodu skladby pro sokolský slet 2018  ČTV Praha Kavčí hory
     -   15. říjen  2016   IX. Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů,  Praha 
     -   1. říjen  2017   Oslavy 90. výročí Jihlavského sokolského pěveckého sboru PS FOERSTER
     -   5. březen  2018   Vystoupení na vernisáži výstavy a na programu o Sokole v Praze 8
     -   10. březen  2018   Vystoupení ke slavnostnímu zahájení sletu v Karolinu
     -   1. červenec  2018   Slavnostní mše, Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha
     -   2. červenec  2018   Vystoupení na Nové scéně Národního divadla
     -   9. říjen  2018   Koncert v senátu ČR při předání pamětních listů zahraničním Sokolským jednotám.
     -   13. říjen  2018   Předání bronzových medailí ČOS sbormistrům Gaudia Praha.    Z časopisu ČOS
     -   28. listopad  2018   Uznání projektu "SOKOLOVÉ REPUBLICE" pro sbor Gaudium Praha.   
     -   25. září  2019   Koncert sboru GAUDIUM PRAHA v Michnově paláci.
     -   18. prosince  2019   Michnův palác, E.Pascha: Vánoční mše
     -   21. ledna  2020   Slavnostní odhalení pamětní desky gen. Eliášovi v T.J. Sokol Praha Král.Vinohrady
     -   22. dubna  2020   Koncert v Michnově paláci. ZRUŠEN PRO COVID 19
     -   22. září  2021   Převzetí ocenění za 1.místo v kat. KULTURNÍ POČIN ROKU
     -   7. říjen  2021   Zpěv skupiny sboru k Památnému dni Sokola, Sokol Praha Král.Vinohrady
     -   20. říjen  2021   Koncert v Michnově paláci.
     -   17. únor  2022   Vzpomínka na Jarinu Žitnou. Krematorium Praha Strašnice
     -   21. květen  2022   X. Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů,  Boskovice 
     -   4. červen  2022   Michnův palác, koncert s Děčínským pěveckým sborem
     -   17. září  2022   Tyršův Děčín, koncert s Děčínským pěveckým sborem
     -   8. říjen 2023 Vzpomínkový akt k výročí tragedií 2.sv.války,   Tyršův dům
     -   6. prosinec 2023 Adventní koncert  Tyršův dům
     -   25. květen 2024 Koncert k oblastnímu sokolskému sletu   Stará Boleslav
     -   30. červen  2024   Slavnostní mše, Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha ke XVII.sokolskému sletu
     -   1. červenec  2024   Vystoupení ve Valdštejnské zahradě senátu PČR ke XVII.sokolskému sletu
  

       Národní přehlídky SOKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

   Historie Tyršova domu
     Komise pro vybudování sokolského domu vznikla při České obci sokolské již v roce 1910. Když vypukla 1. světová válka v roce 1914, zakázaly úřadu v Rakousko – Uhersku 23. 11. 1918 Českou obec sokolskou a rozpustili ji. Sokolové totiž sympatizovali se Srby a s Rusy. Po válce nabídla pražská obec sokolům Michnův palác a 26. 9. 1922 byl majetek jako sokolský zapsán do pozemkových knih. Společně s prof. Vojtěchem Birnbaumem podílel se na průzkumu rozpadajících se objektů i další významný historik Zdeněk Wirth. Stavitelské práce svěřil architekt Frant. Krásný firmě Čeňka Gregora a Frant. Beránka.
     Základní kameny k novostavbě získali sokolové z Řípu, z Lysé hory, z Radhoště, z Kriváně, z Triglavu, z Černigu. Položeny byly 28. Října 1923 a již 24. 5. 1925 byl Tyršův dům slavnostně otevřen k VIII. všesokolskému sletu v roce 1926.
     Novostavby vznikaly za severním křídlem kolmo k hlavnímu traktu Michnova paláce a byly účelně spojovány se starou budovou. Vznikla tělocvična se dvěma sály a nad ní ubytovna se 60 lůžky pro posluchače cvičitelské školy, v přilehlých místnostech pak prostory pro odpočinek, sprchy, umývárny a pod sálem bazén se svažitým dnem od 1,5 do 3,5 m, jídelny, studovny, přednáškový sál a letní cvičiště 60 x 100 m.
     2. a 3. května 1925 konala se v Tyršově domě první schůze Výboru ČOS, vedl ji starosta dr. Josef Scheiner. 13. Května 1925 poprvé navštívil Tyršův dům prezident Tomáš Garrique Masaryk, slavnostní otevření Tyršova domu bylo naplánováno na 23. a 24. května 1925.