ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2008

VĚJÍŘ SOKOLSKÉ KULTURY
KONCERT PRO SOKOLSKÉ VZDĚLAVATELE

V Praze v Michnově paláci Tyršova domu,  v sobotu dne 11.10.2008