ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na akce sboru v roce 2016

Dne 11. dubna 2016
byla sboru GAUDIUM PRAHA udělena

STŘÍBRNÁ MEDAILE ŽUPY JANA PODLIPNÉHO