ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2010

KONCERT PRO SOKOLSKÉ VZDĚLAVATELE
V Praze v Michnově paláci Tyršova domu 
v sobotu dne 20. 11. 2010