ZPĚT   na sokolské akce
               na zájezd do Německa
               na všechny sborové akce

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA,
pořádaná Sokolem Mnichov v Českém centru

v sobotu dne 4. prosince 2010

       Na pozvání Sokola Mnichov uspořádal Sokol Praha-Libeň zájezd,
       kterého se zúčastnila i skupina členů sboru Gaudia Praha a tria Vycpálkovců.
       V Českém centru v Mnichově pak vystoupila s vánočním programem.

Pozvánka a upomínka
   Stereoskopický prostorový snímek (nutno zkřížit osy očí)

             Fotografie z procházky po zimním Mnichovu