ZPĚT    na všechy akce sboru
                       na koncerty v roce 2018
                       na akce pro SOKOL
                       na koncerty v katedrále

Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha, slavnostní mše
Antonín Dvořák: " Lužanská mše D-Dur "

 neděle 1. července 2018, 14:00 hod.
Na zahájení XVI. všesokolského sletu a oslav 100. výročí vzniku Československa

       diriguje Zdena Součková
       na varhany doprovází regenschori katedrály pan Josef Kšica.