ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na sborové akce v roce 2010

PRODANÁ NEVĚSTA
Opera, pořádaná Sokolem Pyšely
ve dnech 11. a 12. prosince 2010

Někteří členové sboru Gaudium Praha
se aktivně účastnili nastudování a provedení této opery.
      
      
   ;