ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2008
             na přehlídky sokolských sborů

JIHLAVA

5. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
dne 31. května 2008


    

    Pěvecké výkony každého sboru byly po skončení přehlídky slovně hodnoceny odbornou komisí.
    Náš sbor GAUDIUM-PRAHA byl hodnocen takto .