ZPĚT  na všechny akce sboru
             na sokolské akce
             na koncerty v roce 2014

VYSTOUPENÍ SBORU GAUDIUM PRAHA
Praha, Michnův palác Tyršova domu 

středa dne 8. 10. 2014 od 16.30 hod.

       Památku sokolů, kteří padli během 150 let v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu, si Česká obec sokolská spolu s veřejností připomíná každoročně den 8. říjen, který byl vyhlášen "Památným dnem sokolstva".
       Česká obec sokolská pořádá v Tyršově domě v Praze pietní akt u pamětní desky obětí z řad členů Ústředí ČOS z let 1939–1945. Vzpomínkové akce, na niž naváže kulturní a společenský program, se zúčastní předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, ministr kultury Daniel Herman, vrcholní zástupci ministerstva obrany a Armády ČR, velvyslanci Slovenské republiky, Kanady a Švédska, starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, zástupci Československé obce legionářské, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších společenských a sportovních organizací.


             PROGRAM VYSTOUPENÍ
     (Připravený program musel být operativně změněn,    
         protože v sále nebyl k disposici klavír)
   

   Na nádvoří během ceremonie kladení věnců:
                         Slovenská a Česká hymna.
   V koncertním sále v přízemí:
     A. Dvořák:   Napadly písně
     P. Řezníček:  Pred muziků
     J. Krček:      Což se mě má milá
     Z. Lukáš:     Už ho vedou Martina
     J. Suk:         V nový život