ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny sborové akce
             na sborové akce v roce 2016

NATÁČENÍ VE STUDIU ČESKÉ TELEVIZE - Kavčí hory
Hudební doprovod skladby pro VŠESOKOLSKÝ SLET  2018

v pátek dne 16. září 2016