ZPĚT  na všechny akce sboru
             na sokolské akce
             na koncerty v roce 2012
             na vystoupení v Karolinu

Zahájení oslav 150 let od založení Sokola
Karolinum 10. března 2012

Pěvecké sbory Foerster Jihlava, Gaudium Praha
   
Před zahájením v Malé aule (šatně pěveckých sborů)