ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru

PRODANÁ NEVĚSTA
Saleziánské divadlo - Praha, Kobylisy
dne 19. března 2011

Někteří členové sboru Gaudium Praha se aktivně účastnili nastudování a provedení této opery.
Organizačním garantem představení byl sbor GAUDIUM PRAHA