ZPĚT  na všechny akce sboru
             na sokolské akce Gaudia
             na koncerty v roce 2018
             na vystoupení v Karolinu

Slavnostní zasedání výboru ČOS
ke 100. výročí ČSR a k XVI. všesokolskému sletu

Karolinum 10. března 2018

Pěvecké sbory:   GAUDIUM PRAHA a PS FOERSTER JIHLAVA


             PROGRAM SKLADEB

       Státní hymny česká a slovenská     
       Lví silou - F. Kmoch
       Hoj, vzhůru - A. Brotan
      
       Informace na stránce České obce sokolské
       Krátké video z události na TV1

     V šatně před vystoupením              a na zkoušce ve velké aule Karolina