ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2011

Vystoupení malé skupiny sboru GAUDIUM PRAHA
na Mikulášském večírku
v Praze v Riegrových sadech na Královských Vinohradech
v sobotu dne 3.12.2011