ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2008

Volba KRÁLOVNY TYRŠOVA DOMU
V Praze v Tyršově domě 
v sobotu dne 13.12. 2008