ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na akce sboru v roce 2016

ČESTNÉ OCENĚNÍ sbormistra Vl.Součka
MEDAILE GENERÁLA VOJTY
dne 31. března 2016