ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2016
             na přehlídky sokolských sborů
            

9. NÁRODNÍ SOKOLSKÁ PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ
 PRAHA  Tyršův dům, Michnův palác,
sobota 15. 10. 2016

      Národní přehlídku pořádá vzdělavatelský odbor ČOS letos oddělené ve dvou částech.
      Jedna část pro Čechy v Praze a druhá pro Moravu v Boskovicích.
Programy všech sborů            Program sboru Gaudium Praha

Společná píseň - byla vybrána: „Spějme dál“


Video a fotografie z přehlídky v Tyršové domě
Pamětní list