ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2018
                   

Vystoupení sboru GAUDIUM PRAHA
v komponovaném programu o historii Sokola

Praha 8, Libeň - "Zámeček" a "Bílý dům"
v pondělí dne 5. 3. 2018

       Tato akce "Sokolové republice" se koná pod hlavičkou sokolské župy Barákovy a tří pražských žup.
       Začátky:
             16,00 hodin     vernisáž výstavy "Sokol dříve a dnes" v Praze 8 - Zámeček
             17,30 hodin     komponovaný program v tzv. Bílém domě na Praze 8
   

             PROGRAM SKLADEB

       Napadly písně - A. Dvořák
       Aká si mi krásna - E. Suchoň
       Věno - B.Smetana
       Proč bychom se netěšili - B. Smetana    
       Konopa - F. Lýsek
       Lví silou - F. Kmoch
       lidové:
            Ach, synku, synku            Sokolové dříve a dnes - na Internetu.