ZPĚT  na sokolské akce
             na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2020

Vystoupení malé skupiny sboru GAUDIUM PRAHA
při slavnostním odhalení pamětní desky gen. Eliášovi
v T.J. Praha Královské Vinohrady
v úterý dne 21.1.2020