ZPĚT      na akce pro Sokol
                  na přehled všech akcí
                  na koncerty v roce 2012

Vzpomínkový akt 8. října  2012
v Tyršově domě

        Česká obec sokolská si 8. října připomenula tragické události, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října 1941 – gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.
        Vzdělavatelský odbor ČOS připravil při této příležitosti pietní vzpomínku u pamětních desek a památníku odbojů, v pondělí 8. října 2012 v 17.00 hodin v Tyršově domě, Újezd 40/450, Praha 1 – Malá Strana.
        Na tomto vzpomínkovém aktu vystoupil také Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha, který zazpíval státní hymny, sokolskou píseň „Hej vzhůru, pestrý sokole“ a národní píseň „Konopa“.