ZPĚT

Místa tradičních koncertů sboru GAUDIUM PRAHA v České republice

  Sbor CČSH
  Farského 3, Praha 7

  Kostel sv. Vojtěcha,
 Vojtěšská, Praha 1

  Kostel P.M.Sněžné,
 Jungmann. nám., Praha

  Chrám sv.Mikuláše
 na Malé Straně

  Koncertní sál v budově
   spolku HLAHOL v Praze

  Dvořákova síň Dům Umělců
  (Rudolfinum)

  Národní Dům na Vinohradech
                                                               

  Kulturní dům, Jirkov

  Hrad Křivoklát

  Hradčany, Loreta
  Kostel Narození Páně

  Kostel ČCE, U Salvátora
 
  Kostel sv. Antonína v Praze 7 
 
 
  Národní muzeum v Praze  
 
 
  Kostel sv. Šimona a Judy 
 
 
  Kostel sv.Mikuláše
 na Staroměstském náměstí
 
  Divadlo na Vinohradech 
 
  Kostel sv.Rodiny v Řepích
 Řepy, Praha 17
 
 
  Kostel P.M.Královny míru
 Lhotka, Praha 4
 
 
  Senát Parlamentu ČR
 Valdštejnský palác, Praha 1
 
 
  Zbraslavský zámek a kostel
 Zbraslav, Praha 5
 
 
  Basilica sv. Ludmily
 Praha 2, Vinohrady
 


  Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha

     Kostel sv.Cyrila a Metoděje,
 Praha 6, Nebušice

  Betlémská kaple v Praze

     Kostel sboru ČCE - U Klimenta,
Klimentská 18, Praha 1.

     Hudební Akademie Musických Umění
    Sál Bohuslava Martinů, Lichtenštejnský palác   

  Břevnovský kostel sv. Markéty

  Farní sbor ČCE, Korunní 60,
 Praha 2, Vinohrady

  Akce sboru GAUDIUM pro SOKOL

  Soustředění a koncerty na ŠUMAVĚ
 
  Koncerty v Zrcadlové kapli Klementina
 
  Kostel Nanebevzetí P.Marie
 Král.kanonie Premonstrátů na Strahově
 
 
  Kaple sv.Anny v Panenských Břežanech
  Kaple sv.Kříže
v porodnici U sv.Apolináře
    
  Refektář Profesního domu MFF UK,
Malostranské náměstí Praha
 
  Obecní dům, Smetanova síň 
  Karolinum, 
  České muzeum hudby, 
  Klárov, Česká geologická služba. 
  Národní technická knihovna 
  Kostel sv.Fabiana a Šebestiana 
   Praha Liboc