ZPĚT na všechny sborové akce
             na tradiční koncerty

Koncerty v evangelickém kostele U Salvátora

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Salvatorská ul. 1 , Praha 1


Rok Datum Akce   
  1999      14.5.1999          Koncert se sborem "LES CHOEURES MARISTES"   
  2002   9.11.2002        Koncert s "PUERI GAUDENTES" a se sborem z Jirkova     
  2003    5.11.2003         Podzimní koncert (A.Dvořák, Mše D dur)   
  2007    10.4.2007         Koncert se sborem RADOST k 70.výročí nar. Vl.Součka   
  2009    20.1.2009         Druhý koncert ke 20.výročí založení sboru "GAUDIUM PRAHA"          
  2010    15.1.2010         Koncert k životnímu jubileu Zdeny Součkové   
  2010    16.4.2010          Koncert se sborem L´ENSEMBLE VOCAL MAURICE RAVEL de RIBEMONT     
  2013   23.11.2013           Koncert ke 25. výročí sboru GAUDIUM PRAHA   
  2016   5.12.2016           J.J.Ryba, Česká mše vánoční se sborem PUERI GAUDENTES   
  2023   13.12.2023           J.J.Ryba, Česká mše vánoční , pořádá ZUŠŠ   

       Z historie kostela:
      
       Českobratrský evangelický chrám U Salvátora byl postaven na dvoře, který pro německý evangelický sbor koupil 5. února 1610 Jáchym Ondřej Šlik. Evangelíci zde plánovali postavit kostel, faru, školu i gymnázium. Základní kámen ke stavbě kostela byl položen 27. července 1611, stavitelem byl Johann Bartholomeus zu Christoffen. Kostel byl dokončen v roce 1614 (i když podle pramenů se zdá, že neměl průčelní věže), vysvěcen byl v říjnu téhož roku.

       Po bitvě na Bílé hoře byl kostel zkonfiskován (Jáchym Ondřej Šlik byl v roce 1621 popraven) a v roce 1624 předán pavlánům, kteří jej zahrnuli do svého kláštera sv. Salvátora, který svojí rozlohou dosahoval až ke Staroměstskému náměstí. Odtud dostal kostel své pojmenování: "U Salvátora". Roku 1689, byly již postavené věže zničeny požárem.
       Po požáru řád pavlánů kostel obnovil, ale severní věž asi neměla střechu a je možné, že ji zničil další požár v roce 1754. Dodnes se dochovala pouze jižní věž, vrcholně barokně upravená (úprava z 2. čtvrtiny 18. století).
       Klášter sv.Salvátora řádu pavlánů byl zrušen v roce 1796 a přešel i s kostelem k mincovnímu úřadu a z kostela se stala mincovna. Mincovna fungovala do roku 1848, v roce 1857 byla zrušena a v roce 1863 kostel za 15 000 zl. koupili pražští evangelíci augsburského vyznání, kteří kostel renovovali a používali ho ke svým bohoslužbám. Od sloučení evangelických církví roku 1918 je kostelem staroměstského sboru Českobratrské církve evangelické.


Terminologicko-teologické poznámky:
       Salvator (řecky Σωτήρ Sotér, španělsky Salvador, italsky Salvatore, počeštěně Salvátor) znamená Spasitel. Postupem času se toto slovo stalo jiným, zástupným označením pro Ježíše Krista jakožto Spasitele světa (salvator mundi)
       Výraz Nejsvětější Salvátor se používá za účelem vyjádření, že Bůh je nejvýš svatý, kdežto svatost lidská je jen pouhým odleskem svatosti Boží. (Je používán tehdy, pokud daná církev přiznává svatost kromě Boha i světcům - lidským osobnostem, prohlášeným za svaté).
      Označení Svatý Salvátor vychází z pojetí, že Bůh jediný je (v pravém slova smyslu) svatý, čímž se pojem nejsvětější stává nadbytečným (zvláště tehdy, pokud daná církev přiznává svatost pouze Bohu a neuznává světce - svaté osobnosti).