ZPĚT  na všechny akce sboru
             na koncerty v roce 2007
             na koncerty v kostele U Salvátora

Gratulace k životnímu jubileu 70 let
sbormistra Vladislava Součka
od sborů GAUDIUM PRAGA a RADOST PRAHA

V kostele U Salvátora, dne 10.4.2007