Zpět    na všechny sborové akce
                 na tradiční místa koncertů

Koncerty Festivalu duchovní hudby
v chrámu sv. Mikuláše a na Staroměstském náměstí v Praze

 Datum  Akce
   5. 7. 2014      XV. ročník Festivalu duchovní hudby    
   6. 7. 2015         XVI. ročník Festivalu duchovní hudby    
          


     Festival duchovní hudby se koná v rámci husovského trienia, již tradičně pod záštitou patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty Th.D. a biskupa pražského, ThDr. Davida Tonzara Th.D. Za přispění a podpory náboženské obce CČSH Praha 1, Staré Město.
     Květoslava Salomonová uvádí ve svém článku:
    Zdroj Internet: ( http://www.svmikulas.cz/festival-duchovni-hudby-ccsh )
     „Tradice setkávání pěveckých sborů v CČSH je dlouhá a byla přerušena druhou světovou válkou a obdobím socialismu. V novodobé historii se tento festival stal součásti projektu Husovských slavností. Koná se v předvečer státního svátku M. Jana Husa a stal se nedílnou součastí pražského hudebního léta. Jedná se o setkání hudebních těles, která se navzájem slyší, mohou porovnávat, inspirovat se, motivovat se, lze tu uzavírat nová přátelství a v neposlední řadě si zazpívat společně s ostatními k chvále Boží i k radosti mnohých. Pěvecké sbory hrály v životě církve významnou roli misijní a evangelizační - a některé z nich byly velmi slavné a přesáhly rámec sborového působení.“

     Historie kostela sv.Mikuláše