ZPĚT 
   na všechny sborové akce
   na místa tradičních koncertů          
  Klárov, kaple archanděla Rafaela  
  Bývalý Klarův ústav slepců,  nyní  Česká geologická služba  
Klárov 131/3, Praha 1

  19. 6. 1990     Koncert se sborem PUERI GAUDENTES   
  
 
  10. 5. 1991     Koncert s belgickým sborem GENTIAEN   
  a se sborem CESMÍNA
 
  20. 11. 2019     Koncert pro Českou geologickou službu     
  5. 1. 2020     Tříkrálový koncert     
  4. 11. 2022     Koncert   se sborem "CHORUS EGRENSIS"     
  7. 1. 2023     Koncert   se sborem "CAMERATA" z Čelakovic    
  6. 1. 2024     Tříkrálový koncert    
  se sborem "ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR JIRKOV"
  

  
    Historie Klárova ústavu slepců   
   Informace o varhanách