ZPĚT: 
   na všechny sborové akce
   na koncerty v roce 2023
   na koncerty se sborem CAMERATA
   na koncerty na Klárově                                   
  Koncert  se sborem CAMERATA   z Čakovic     
    Pátek 7. 1. 2023   v 17:00 hod.     

   Klárov - kaple archanděla Rafaela   
Klárov 131/3, Praha 1
   PLAKÁT:
   PROGRAM:


   GAUDIUM PRAHA
     Sbormistři          Zdena a Vladislav Součkovi
     klavír:                Jitka Nešverová
             

   CAMERATA PRAHA  
     Sbormistr            Veronika Dvořáčková Žofáková   
     Klavír:                 Petra Jirůtková
     Housle:                Viktor Mazáček