ZPĚT    na všechny sborové akce
                             na tradiční koncerty

Vystoupení sboru GAUDIUM PRAHA v Nebušicích
v kostele sv.Cyrila a Metoděje                      15. 11. 2009 - Mše, A. Dvořák: Lužanská mše D-Dur

                      12. 6. 2011 - Slavnostní mše, CH. Gounod: MESSE BREVE

                      5. 7. 2013 - Mše u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje.