ZPĚT       na koncerty v roce 2013
                   na zpívání v Nebušickém kostele

sborový zpěv s doprovodem varhan
při mši v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Praze 6, Nebušicích,     dne 5.7. 2013

      Diriguje:    Vladislav Souček
        Varhany:    Alexandra Benešová

                                      
                      Program hudebních vstupů během mše