ZPĚT       na zpěv v Nebušickém kostele
                   na koncerty v roce 2011

Charles Gounod: "MESSE BREVE"

sborový zpěv s doprovodem varhan
při mši v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Praze 6, Nebušicích
dne 12.6. 2011

        Diriguje:    Zdena Součková
        Varhany:    Jiřina Dvořáková