ZPĚT       na zpěv v Nebušickém kostele
                  na všechny sborové akce
                  na koncerty v roce 2009

Antonín Dvořák: "Lužanská mše D-Dur"

sborový zpěv s doprovodem varhan
při mši v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Praze 6, Nebušicích
dne 15.11. 2009

        Diriguje:    Zdena Součková
        Varhany:    Jitka Nešverová