ZPĚT    na všechny sborové akce
               na tradiční místa koncertů

Koncerty a vystoupení v kostele sv. Antonína z Padovy
Praha 7, Strossmayerovo náměstí

  16. 12. 2004  
  Koncert z děl P.J.Vejvanovského a J. J. Ryby  
  31. 5. 2006  
  Louis Vierne: MESSE SOLENELLE, absolventský koncert      
  14. 12. 2006  
  J.J.Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře,    dirig.M.Valášek       
  17. 12. 2015  
   J.J.Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře,    dirig.M.Valášek       
  15. 12. 2016  
   J.J.Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře,    dirig.M.Valášek       
  21. 12. 2017  
   J.J.Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře,    dirig.M.Valášek       


       Z historie kostela