ZPĚT na všechny sborové akce
             na tradiční koncerty

Koncerty v Basilice Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Královské kanonie Premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 1, Praha 1Rok Datum Akce      
  2013   8.11.2013           Mše při inauguraci pro řád sv. Lazara     

        Z historie chrámu
        Opatský trojlodní chrám Nanebevzetí Panny Marie je původně románská bazilika z 12. století, renesančně a barokně přestavěná a barokně vybavená. Hlavní průčelí a portál jsou dílem A. M. Luraga z let 1743–51, sochy vytvořil J. A. Quittainer. Plastická výzdoba hlavního oltáře je od I. F. Platzera z roku 1768, vedlejších oltářů od J. A. Quittainera.
        V kostele jsou na blíže již zapomenutém místě pohřbeni zakladatelé kláštera Vladislav II. a Jindřich Zdík i další příslušníci rodu Přemyslovců. Na boční lodě kostela navazují kaple sv. Norberta, v níž jsou uloženy ostatky sv. Norberta a sv. Voršily, a kaple Panny Marie Pasovské s hrobkou hrdiny třicetileté války generála Gottfrieda z Pappenheimu.
        Na chrámové varhany roku 1787 hrál sám W. A. Mozart.
        V roce 1992 papež Jan Pavel II. chrám povýšil a udělil mu titul Basilica minor, (titul nejvýznamnějších katolických chrámů).


        Z historie premonstrátského kanovnického řádu (Candidus et Canonius Ordo Preamostratensis)
        Řád založil sv. Norbert z Xanten, který se r.1120 usadil v údolí Pratum monstratum - Premontré nedaleko francouzkého města Couci s cílem uskutečnit myšlenku samostatného řádu, jenž by spojil život v klášteře s prací apoštolskou. Papežské potvrzení pro svůj řád obdržel Norbert od Honoria II. r.1126.
        V Čechách vznikl první klášter premostrátů až dvacet let po vzniku řádu. Založil jej s podporou Vladislava II. olomoucký biskup Jindřich Zdík v Praze na Strahově počátkem 40. let 12. století (Regia canonia Strahovinsis in Monte Sion Pragae).
        Řád byl a je svazek samosprávných klášterů, jeho nejvyšší autoritou je generální kapitula, které předsedá generální opat. Jednotlivé domy zvané kanonie jsou opatstvími v čele s opatem.
        Členové řádu užívají spolu s křestním jménem i jméno řeholní.