ZPĚT na všechny sborové akce
             na tradiční koncerty

Koncerty v kostele sv.Vojtěcha
Vojtěšská ul., Praha 1


Koncerty organizuje " Společnost pro pěstování vědy a umění"
Jan Jakub Ryba: Česká mše Vánoční "HEJ MISTŘE"

Rok Datum      
  2005      5.1.2005
  2005   28.12.2005
  2007    4.1.2007
  2008    3.1.2008
  2009    5.1.2009
  2010   4.1.2010
Rok Datum      
  2011   3.1.2011
  2011   28.12.2011
  2012   29.12.2012
  2014   3.1.2014
  2015   7.1.2015
  2016   5.1.2016
Rok Datum      
  2017   4.1.2017    
  2018   3.1.2018    
         
         
         
         

      Z historie kostela
      Dvoulodní gotická stavba kostela sv. Vojtěcha stojí mezi ulicemi Vojtěšskou, Šítkovskou a Pštrossovou ulicí na Novém Městě pražském. Jeho severní boční loď vznikla asi na počátku 14. století. Jižní, dnes hlavní loď, byla přistavěna krátce po založení Nového Města. Ani tomuto pražskému kostelu se nevyhnula rozsáhlá barokní přestavba, která proběhla v letech 1671-1693. V letech 1874-1875 byl ještě regotizován presbytář.
      Dvoupatrová zvonice, vysoká 34 m, stojí na místě bývalého hřbitova, který jí spolu s kostelem obklopoval. Když 1. června 1786, byl vydán zákaz pohřbívání při pražských farních kostelech, došlo k jeho zrušení.
      Podle pamětní desky byla zvonice dokončena roku 1539 a od té doby byla několikrát přestavovaná. Nový krov, osmibokou cibulovitou báň s lucernou, makovicí a křížem na vrcholu dostala zvonice v roce 1709.
      Ve zvonici jsou zavěšeny dva zvony, Vojtěch z roku 1540 a Ludmila z roku 1545. V lucerně pak ještě zvon z roku 1611.

      V letech 1861 až 1874 zde působil jako regenschori Josef Foerster. Od sv. Vojtěcha odešel pak do svatovítské katedrály a jeho funkci u sv. Vojtěcha převzal jeho syn, skladatel Josef Bohuslav Foerster.
      V letech 1874 až 1876 zde působil jako varhaník, tehdy ještě neznámý Antonín Dvořák, později jeden z nejznámějších českých skladatelů.