ZPĚT  na všechny akce sboru
              na tradiční koncerty

Kostel svatých ŠIMONA A JUDY

  Datum     Koncert    
      6. 6. 2001          Závěrečný koncert před odjezdem do Anglie      
     18. 6. 2002           Závěrečný koncert       
     4. 12. 2002           První adventní koncert       
     10. 5. 2003        Koncert s německým sborem "WALBERBERG - BORNHEIM"     
     16. 6. 2003        Koncert se sbory "KOŤATA", "PÍSNIČKA", "RADOST"     
     13.10.2018        Koncert ke 30. výročí sboru Gaudium Praha     

Historie kostela
     Kostel svatých Šimona a Judy v Praze na Starém Městě se nachází v ulici U Milosrdných. Je to barokní jednolodní stavba, která byla postavena v letech 1615–1620 na místě staré gotické kaple, z které se dochovala jen severní boční loď. Kostel byl součástí špitálu milosrdných bratří. V letech 1720–1721 na fasádách proběhly vrcholně barokní úpravy. Hlavní oltář pochází od Hagera z roku 1773. Je na něj zavěšený obraz od V. V. Reinera. Boční oltáře pocházejí od J. R. Bysse a J. Šterna. V dnešní době tento chrám slouží jako koncertní síň.