ZPĚT    na všechny sborové akce
                 na tradiční koncerty

Koncerty
ve Farním sboru Českobratrské Církve Evangelické
v Praze 2, Vinohrady, Korunní 60

   Datum       Koncert   
   23.5.2001      Absolventský koncert Michala Reisera     
   20.12.2004      Adventní koncert     
   22.6.2005      Závěrečný koncert     
   16.12.2005      Adventní koncert se sbory z Jirkova     
   18.12.2008      Adventní koncert     
   8.12.2010       Adventní koncert se sborem JITRO z Hr. Králové     
   14.10.2013       Koncert se sborem SYSSELOKORET z Dánska     


     Malby na stěnách kostela