Zpět    na všechny sborové akce
                 na na koncerty 2004
                 na tradiční koncerty
                 na koncerty v Korunní

Adventní koncert
dne 20. prosince 2004

Farní sbor českobratrské církve evangelické,
v Praze 2, Vinohrady, Korunní 60