Zpět    na všechny sborové akce
                 na na koncerty 2008
                 na tradiční koncerty
                 na koncerty v Korunní

ADVENTNÍ KONCERT
dne 18.12. 2008

ve sboru Českonratrské Církve Evangelické
v Praze 2, Vinohrady, Korunní 60