Zpět    na všechny sborové akce
                 na na koncerty 2013
                 na tradiční koncerty
                 na koncerty v Korunní

SBOROVÝ KONCERT
sboru GAUDIUM PRAHA
a sboru   SYSSELKORET z Dánska

ve Farním sboru Českobratrské Církve Evangelické
v Praze 2, Vinohrady, Korunní 60
dne 14.10. 2013
    Fotografie ze zkoušky a z pobytu
    Fotografie z koncertu.
    Fotografie ze společného setkání.