Zpět    na všechny sborové akce
                 na koncerty 2001
                 na tradiční koncerty
                 na koncerty v Korunní

Absolventský koncert Michala Reisera
dne 23. května 2001

Farní sbor českobratrské církve evangelické,
v Praze 2, Vinohrady, Korunní 60


Franz Schubert:    Mše G-Dur                        

V provedení:

        sbor: ............... GAUDIUM PRAHA
        sola: ................ H.Blažíková, J.Morávek

PROGRAM:          Zkouška v ZUŠ Šimáčkova: