Zpět    na všechny sborové akce
                 na na koncerty 2010
                 na tradiční koncerty
                 na koncerty v Korunní

ADVENTNÍ KONCERT
sborů GAUDIUM PRAHA  a  JITRO

ve Farním sboru Českobratrské Církve Evangelické
v Praze 2, Vinohrady, Korunní 60
dne 8.12. 2010


     

    Fotografie z koncertu a ze společného posezení.