ZPĚT

Významnější skladby a koncerty v České republice
v provedení smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA

    Významnější skladby

     Významnější koncerty:

  1988         První koncert o Vánocích v Ládví   
  1989         Koncert s orchestrem "FRÄNKISCHE BLÄSERVEREINIGUNG"
         z města Neustadt a/d Aisch v pražském Hlaholu
  
  1990         Koncert se sborem "SVATOBOR" v Sušici   
  1991         Dva koncerty se sborem "GENZIAEN" z Belgie
        v síni na Klárově a v refektáři v Emauzích
    
  1993         Koncert s norským sborem "GOSKOR" v Zrcadlové kapli Klementina   
  1994         Soutěž "PRAŽSKÉ DNY SBOROVÉHO ZPĚVU", (stříbrné pásmo)   
  1995         Koncert v ambitu kostela v Římově   
  1996         Soutěž "PRAŽSKÉ DNY SBOROVÉHO ZPĚVU", (stříbrné pásmo)   
  1997         Koncert s norským sborem   
  1998         Slavnostní koncert k 10.výročí "GAUDIA"
          v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci
  
            Koncert v Rudolfinu J.J.Ryba "Česká mše Vánoční"   
  1999         Koncert s francouzským sborem "LES CHOEURES MARISTES"
        z města Verpillere.
  
           Koncert s křtem CD "PUERI GAUDENTES",
        Schubert: Mše G-Dur
  
  2000         Soutěž "PRAŽSKÉ DNY SBOROVÉHO ZPĚVU", (stříbrné pásmo)   
  2001         Koncert s "Mužským sborem BASF" z Německa
        k 10. výročí firmy BASF AG
  
  2002         Koncert se sborem CHORUS EGRENSIS
        v muzeu a v kostele v Aši.
  
  2003         Koncert s anglickým sborem z Reigate   
  2004         Koncert s francouzským sborem "CHORALE de la MER"
        z La Seyne sur Mer. v kapli Klementina
  
           Koncert Nanebevzetí P. Marie ve  Zlonicích
        Antonín Dvořák: Lužanská mše D-Dur
  
  2006         Dvě provedení Bachova Magnificat s Libereckým sborem "JEŠTĚD" .   Praha:   Liberec:
           Zájezd do Aše s vystoupením v divadle Cheb, a v Německém Selbu   
  2007         Koncert se sborem "CANTATA CHOIR" z Anglie - Liverpool,
        ve sboru CČSH, Farského 3, Praha 7
  
            Koncert se sborem "ALASKA KAMERATA" z USA
        v evang. kostele U Klimenta.
  
  2008         Koncert se sborem CON BRIO CHORAL z USA - Connecticut.
           Zrcadlová kaple Klementina
      
           Festival sokolských pěveckých sborů v Jihlavě   
            Oslavy 20. výročí založení sboru:    Sál B.Martinů
   V Michnově paláci.
  2009         Koncert se sbory Choir St.Peter and Paul Nuttfield z Anglie
        a HIBIKI Japonska.   Zbraslavský zámek
          
             KONCERT VE ŠPANĚLSKÉM SÁLE PRAŽSKÉHO HRADU,
        ke 20. výročí Konfederace politických vězňů.
    
  2010          9. ročník Festivalu Amaterských Pěveckých Sborů, SVITAVY.     
  2011          Zpěv při mši v katedrále sv.Víta, Zd. Fibich, "Messe Breve"     
  2012          Slavnostní mše v katedrále sv.Víta ke 150. výročí Sokola,
         A. Dvořák "Lužanská mše D-Dur"
    
  2013          Slavnostní mše ve Strahovském kostele pro vojenský a špitální řád sv. Lazara,
         W.A. Mozart "Korunovační mše"
    
  2013          Evang.chrám U Salvátora, Koncert ke 25. výročí založení sboru GAUDIUM PRAHA,
         W.A. Mozart: "Korunovační mše"
    
  2014          Koncert k "Roku české hudby" HAMU, SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ
         s dětskými sbory RADOST PRAHA a PUERI GAUDENTES
    
  2015          Koncerty na mezinárodním festivalu "CHOROS"
         Valdštejnská zahrada a kostel "U Salvátora"
    
  2016          Koncert na "PRAGUE CHORAL FESTIVAL", Praha, Smetanova síň,
         C.Orff: "Carmina burana"
    
  2017          Koncert v Národní technické knihovně, Praha 6
         C.Orff: "Carmina burana"
    
  2018          Koncert ke 30. výročí založení sboru Gaudium Praha
         kostel Šimona a Judy, Praha 1
    
  2019          Koncert pořádaný Ligou proti rakovině, "Vianočná omša" E.Paschy,
         Velká aula Karolina UK, Praha 1
    
  2021          Koncert pořádaný Výborem dobré vůle Olgy Havlové
         kostel Šimona a Judy, Praha 1
    
  2023          Autorský koncert z životnímu jubileu skladatele Emila Hradeckého
         sál Bohuslava Martinů v HAMU, Malostranské nám. Praha 1
    


      Benefiční koncerty pro   Domácí hospic DUHA v Hořicích

Významnější skladby a jejich opakovaná provedení
  Skladba     Místa a data provedení skladby  
  E.Pascha: "Vianočná Omša"     Karolinum UK   5. 12. 2019
  České muzeum hudby   15. 12. 2019
  Michnův palác Tyršova domu   18. 12. 2019
  Praha, Betlémská kaple   1. 12. 2022
  Kozojedy, kostel sv. Václava   4. 12. 2022
  K.Orff:: "Carmina burana"     NFM, Wroclaw, (Polsko)   15. 5. 2016
  Smetanova Síň, Praha,   12. 7. 2016
  Národní technická knihovna   17. 4. 2017
  Dům umělců-Dvořákova síň   2. 5. 2018
  Národní technická knihovna   18. 4. 2022

Nahoru