ZPĚT   na přehled všech akcí sboru
            na koncerty v roce 2002
            na zájezdy do Aše

Zájezd do Aše
ke sboru CHORUS EGRENSIS

ve dnech 15. a 16. 6. 2002

Zkouška v AKS

Koncert v muzeu


Koncert v kostele
Schubertova mše D Dur