ZPĚT    na všechny sborové akce
                 na koncerty v roce 2006
                 na koncerty v Břevnovském klášteře


Benediktinský klášter,
Břevnovský kostel sv. Markéty
J.S.Bach: MAGNIFICAT

neděle 13. května 2006

             Společný koncert sboru GAUDIUM PRAHA a sboru "JEŠTĚD" z Liberce

        dirigent:     Marek Valášek