ZPĚT

VOLBA ZPŮSOBU PROHLÍŽENÍ HISTORIE

      1. Písemné doklady:
           První písemný doklad, který byl první akcí ke vzniku sboru
           Pozvánky, programy koncertů a jiné písemnosti sboru


      2. Fotografie z některých koncertů během desetiletí
                                              léta 1988 až 1997
                                              léta 1998 až 2007
                                              léta 2008 až 2017
                                              léta 2018 až 2027


     3. Podrobnější přehledy o akcích sboru:
           Koncerty podle roků
          Ostatní sborové akce podle roků
          Všechny sborové akce v zahraničí i doma
           Významnější koncerty v České republice
           Místa tradičních koncertů v České republice
          Akce ke kulatým výročím sboru
          Mimopražská vícedenní soustředění sboru

     4. Záznamy na diskových nosičích dat
           Natočené skladby na CD

     5. Historie ZUŠ a budovy v Šimáčkově ulici
           ZUŠ Šimáčkova

     6. Přehled osob, které prošly pěveckým sborem Gaudium Praha
           Bývalí členové