ZPĚT    na aktuality sboru
                 na volbu způsobu prohlížení

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA - Šimáčkova 16, Praha 7

Historie ZUŠ a budovy v Šimáčkově ulici

    František Šimáček (1834–1885) byl novinářem, národohospodářem, redaktorem Národních listů,
    nakladatelem a vydavatelem časopisů Světozor a Posel z Prahy.
    Za nacistické okupace se ulice jmenovala Herderova.
    Kontaktní údaje
          Základní umělecká škola,
          Šimáčkova 1452/16,    170 00 Praha 7

       

       

         

       

       

    Za první republiky žilo v této části Prahy hodně německy mluvících obyvatel.
   Říkalo se jí Malý Berlín. Budova dnešní ZUŠ byla postavena jako:
    Dům Německého kulturního svazu (Deutcher Kulturverband)    Tento dům projektoval architekt Josef Zasche v roce 1929