ZPĚT

AKTUALITY
SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU GAUDIUM PRAHA

Koncerty   v letech:
     2023              2024     

       NEDÁVNÉ AKCE A KONCERTY
       ---------------------------------------------------------
          Sředa 20. prosince 2023, 19:30, Praha 7, Kostel sv. Antonína, Strossmayerovo nám.,
                   J.J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej mistře"
                   společně s PICCOLO CORO a Piccola Orchestra.
          ---------------------------
          Pondělí 25. prosince 2023, 17:30, Praha 1, Kostel sv. Mikuláše, Malostranské nám.
                   J.J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej mistře"
                   společně s PICCOLO CORO a Piccola Orchestra.
          ---------------------------
          Úterý 26. prosince 2023, 10:00, Praha 7, Kostel CČSH, Farského 3
                   J.J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej mistře"
          ---------------------------
          Úterý 26. prosince 2023, 17:30, Praha 1, Kostel sv. Mikuláše, Malostranské nám.
                   J.J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej mistře"
                   společně s PICCOLO CORO a Piccola Orchestra.
         
          --------------------------- ROK 2024 ---------------------------
          ---------------------------
          Sobota 6. ledna 2024, 17:30, Praha, Klárov, Česká geologická služba
                   Tříkrálový koncert
          
          ---------------------------
          Neděle 7. ledna 2024, Praha, Liboc, kostel sv. Fabiána a Šebestiána
                   J.J.Ryba: Česká mše vánoční "Hej mistře", s chrámovým sborem Lukáše Valáška
          


          ---------------------------
       PLÁNOVANÉ AKCE A KONCERTY
          ---------------------------
          Pátek 23. - neděle 25. února 2024 - pracovní soustředění CHOLÍN
                   Pracovní soustředění

          ---------------------------
          Pátek 22. března 2024, 19:00, Praha, České Muzeum hudby
                   Koncert ke 35. výročí založení sboru GAUDIUM PRAHA

          ---------------------------
          Neděle 14. dubna 2024, 17:30, Praha Řepy, Domov sv. Karla Boromejského
                   Jarní koncert

          ---------------------------
          Sobota 25. května 2024, Stará Boleslav, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
                   Koncert při oblastním SOKOLSKÉM SLETU

          ---------------------------
          Pondělí 29.7. - čtvrtek 1.8.2024 - rekreace
          čtvrtek 1.8.2024 - neděle 4.8. 2024 - pěvecká část
                    Letní pracovní soustředění - Holenský dvůr
                   
          ---------------------------------------------------------------------------------------

       MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

        Udělení řádu vycházejícího Slunce se zlatými paprsky a rozetou za rok 2020 členu našeho sboru.  

          ---------------------------------------------------------------------------------------
      
       OCENĚNÍ NAŠICH SBORMISTRŮ
       Udělení bronzové medaile hlavního města Prahy  sbormistrům pěveckého sboru Gaudium Praha   Vladislavu Součkovi a Zdeňce Součkové.
       Brožíkův sál Staroměstské radnice   dne 16. 11. 2021
      
           Oficiální stránky sboru GAUDIUM PRAHA


       Sbor zkouší každou středu v 19:30
       ve zkušebně ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - Praha 7 v Šimáčkově ulici č.16.
       PŘEZŮVKY S SEBOU !
              Historie ZUŠ a budovy v Šimáčkově ulici.


      SÍDLO SPOLKU - na adrese:    Praha 6, Mlýnská 2,    od listopadu roku 2021

           Někteří členové Gaudia zpívají také v   "Pěveckém klubu seniorů RETRO".

           Pro zajímavost: Název GAUDIUM mají i jiné sbory.


           Některé zajímavosti O ČEM ZPÍVÁME