ZPĚT    na volbu způsobu prohlížení

Stručná historie sboru GAUDIUM PRAHA ve fotografiích
(část IV.- léta 20018-2027)        PRAHA 2018
                 
 
     Karolinum, pro Sokol, 2018
   Dvořákova síň, Carmina burana, 2018
  Kostel Šimona a Judy, 2018
  Karolinum, Vianočná omša, 2019
  Klárov 2020, 3-králový koncert
    Kostel Šimona a Judy, 2021
Kostel sv.Václava, Kozojedy, 2022