ZPĚT   na všechny sborové akce
               na koncerty v roce 2014
               na koncerty v kapli sv. Kříže
      

Kaple sv.Kříže, koncert "Vzpomínka na Dánsko"
Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK
Apolinářská 18, Praha 2
16. 6. 2014

Pozvánka na koncert
Program koncertu

     
          Texty literárních vsuvek:   Pojednání o zdraví 
  Zpívání na zájezdech 
  Co znamená "pít jak Dán" ?