ZPĚT    na koncerty ve Strahovské basilice
               na koncerty v roce 2013

Strahovský kostel
Basilika Nanebevzetí Panny Marie

W.A.Mozart: KRÖNUNGSMESSE

Vystoupení sboru GAUDIUM PRAHA a orchestru PICCOLA ORCHASTRA
dirigent Marek Valášek
při mši dne 9. 11. 2013,   ve 14.30 hod.

      POZVÁNKA
na mši při příležitosti inaugurace velkopřevora, velkobailiva a hlavního kaplana
vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského
      PRŮBĚH INAUGURACE (části)
                                                                                                                                                          Komentář k řádu sv.Lazara
    Fotografie na kůru kostela:

     
             
                 

    Poděkování pana Prof. Dr. Aleše Blumy, DSM, GCLJ, velkobailiva OSLJ v ČR, který nás požádal o hudební doprovod při této mši.       
Vážená paní Součková, vážený pane Valášku,
       když jsem všem děkoval, zapomněl jsem na Váš sbor a orchestr. Omlouvám se, byl jsem trochu naměkko a špatně se mi mluvilo. Chtěl bych Vám tedy aspoň touto cestou poděkovat. Byli skvělí,byli nádherní. Bylo milé slyšet od paní Baycockové z Anglie: " To bylo tak krásné, až mně tekly slzy" a od jejího manžela " Mně úplně šel mráz po zádech". Slyšel jsem od všech jen superlativy a nic než superlativy. Patriarcha si ve voze, který ho odvážel, stěžoval, že to netrvalo ještě déle a vyptával se, co jste za sbor a orchestr, že už dlouho tak skvělé provedení Korunovační mše neslyšel. Prosím, vyřiďte na zkoušce naše poděkování všem: Moc Vám děkuji. Byl to zážitek.
    S pozdravem
          Aleš Bluma