RETRO

Člen Krajské rady seniorů hl.města Prahy

     Byl založen roku 2016 v rámci projektu
     AUK - Akademie umění a kultury pro seniory HMP.
     ZÁKLADNÍ INFORMACE O SBORU.     
  
   Zkoušky každé úterý v 11:00 hod.   
  v suterénu restaurace "LIBERÁL" na Řezáčově nám.,Praha 7
   

retro
     AKTUÁLNĚ:
             Po. 15.4.2024, 14:00 - Praha 1, Anenská5, UNITARIA, koncert
                        pro INFO DEN Krajské rady seniorů Hl.města Prahy.
             Po. 15.5.2024, 14:00 - Praha 1, Anenská5, UNITARIA, koncert
                        na oslavě narozenin nejstarších stud. C. Celoživotního Vzdělávání

     PŘEHLEDY           REPERTOÁR sboru
             Autor myšlenky založení AUK pro seniory
             IMATRIKULACE v Zrc.kapli 19. 10. 2016
             PROMOCE, Zrc.kaple Klementina  17. 6. 2019.  

     FOTOGRAFIE z akcí sboru:

     ZÁJEZDY mimo Prahu
        
   MINULÉ KONCERTY:
V roce 2023
   Sál Unitaria, pro mezin.seminář o mozku, 10.3.2023.
   Domov pro seniory "Nová slunečnice", 13.4.2023
   Michnův palác, Jirkovské sen., ZUŠ Radotín, 21.5.2023
   VI. Nár. setkání hudeb. sen. sborů, 30.9.2023
   České muzeum hudby - pro "MEZI NÁMI", 29.11.
   Velká Chuchle, kostel sv. Jana Nepomuckého. 9.12.2023
   Jirkov kostel sv. Jiljí, adventní koncert, 10.12.2023.
   Domov pro sen."Nová slunečnice" 18.12.2023
V roce 2024
   Michnův Palác, koncert se sborem z Aše, 28.1.2024
   MČ Praha 8, Libeň, vernisáž fotografií pro Sokol, 8.2.2024.

   DŘÍVĚJŠÍ MINULÉ KONCERTY

     Na aktuality smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA.