RETRO

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
hlavního města Prahy

retro

ZUŠ Praha 7, Šimáčkova 16

         Obor:         SBOROVÝ ZPĚV                  
         Sbor:          R E T R O  
        Imatrikulace všech nových studentů
        do 1. ročníku Akademie proběhla
        v Zrcadlové kapli Klementina
    19. října 2016
        
        Sbor se pravidelně schází každé úterý
        v 11:00 hod. v malé zkušebně ZUŠ,
        Šimáčkova 16, Praha 7

     SEZNAM členů 1. ročníku 2016/2017

     REPERTOÁR sboru

     FOTOGRAFIE
             Výuka v listopadu 2016
             Předvánoční posezení
             Fotky ze zkoušky v březnu 2017
             KONCERTY a další akce sboru:
     Koncert v sále Hlaholu v sobotu 17. 12. 2016.     
     Koncert v Muzeu hudby, Karmelitská, v úterý 6. 6. 2017 v 19:00 hod.
     Koncert studentů akademie umění a kultury pro seniory
     v sále ZUŠ Šimáčkova 18, v úterý 13. 6. 2017 v 18:00 hod.

           Na aktuality smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA.