RETRO

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY
hlavního města Prahy

retro

ZUŠ Praha 7, Šimáčkova 16

         Obor:         SBOROVÝ ZPĚV                  
         Sbor:          R E T R O  
        Imatrikulace 19. 10. 2016
        Zrcadlová kaple Klementina
   
        
   Zkoušky sboru ve škol.roce 2018/19:
   každé úterý v 11:00 hod.
  v malé zkušebně  ZUŠ Šimáčkova, Praha 7

retro
     PŘEHLEDY
             SEZNAM členů 3. ročníku 2018/2019
             REPERTOÁR sboru
             Autor myšlenky založení AUK pro seniory

     FOTOGRAFIE z akcí sboru:
             Výuka v listopadu 2016
             Předvánoční posezení
             Ze zkoušek v roce 2017
             Konec škol.roku 2017/18
             AKTUÁLNĚ:
     Zájezd ke sboru JIRKOVSKÉ SENIORKY  24. 4. 2019     
     Koncert studentů AUK,  Muzeum hudby, Karmelitská  29. 4. 2019, v 19:00     
     Koncert  ve Sboru CČSH, Farského  15. 5. 2019   s JIRKOVSKÝMI SENIORKAMI
     Závěr.koncert, Muzeum hudby, Karmelitská, 28. květen 2019    v 18:30
     PROMOCE, Zrcadlová kaple Klementina  17. 6. 2019, v 15:00 hod.     

MINULÉ KONCERTY:
     V sále Hlaholu   17. 12. 2016.     
     Muzeum hudby, Karmelitská, 6. 6. 2017
     V sále ZUŠ Šimáčkova 16, 13. 6. 2017
     V kostele Naroz.P.M.  Malá Chuchle, 15. 10. 2017
     Vánoční koncert v sále Hlaholu   neděle 10. 12. 2017
     Pro seniory,   sál ZUŠ, 4. 6. 2018.
     Závěrečný koncert ZUŠ,   Muzeum hudby, 6. 6. 2018.
     Vánoční koncert v sále Hlaholu   15. 12. 2018.

     Na aktuality smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA.